ინდივიდებისთვის

1300 ევრო

ორგანიზაციებისთვის

1535 ევრო

*მოიცავს დღგ-ს

დანიშნე ინტერვიუ ქოუჩთან

სემინარზე რეგისტრაციის პროცესის დასასრულებლად თითოეული მონაწილე გადის მოსამზადებელ ინტერვიუს ლეოს ქოუჩთან. ამ შეხვედრის მიზანია მონაწილემ განსაზღვროს მიზანი, რომელზეც სემინარის განმავლობაში იმუშავებს.

დაგვიტოვე საკონტაქტო ინფორმაცია

    სახელი
    გვარი
    ტელ. ნომერი
    ელ. ფოსტა

    დარეგისტრირდი